ดินกรดหรือดินเปรี้ยว

ดินเปรี้ยวเป็นปัญหาหนึ่งทางการเกษตร  เนื่องมาจากปริมาณของกรดในดินได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเจริญเติบโตของพืช  เพราะในดินกรดจะมีปริมาณธาตุอาหารของพืชพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่ำ  แต่มีธาตุอาหารพวกอะลูมิเนียม  เหล็ก  และแมงกานีสละลายในดินสูง  ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช  ดินกรดแบ่งออกได้  3  ประเภท  คือ  ดินเปรี้ยวจัด  ดินอินทรีย์(โดยทั่วไปเรียกดินพรุ)  และดินกรดธรรมดา

                           ดินเปรี้ยวจัด  เกิดในบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนจากน้ำทะเลหรือน้ำกร่อยเป็นระยะเวลานาน  ซึ่งบริเวณนั้น ๆ  จะมีน้ำท่วมขังและเกิดการสะสมของแร่ไพไรต์ในชั้นตะกอนดินมากขึ้น  ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานของผิวโลกเกิดการถอยร่นของฝั่งทะเลทำให้ดินบริเวณนั้น  น้ำท่วมไม่ถึง  แร่ไพไรต์จึงเกิดการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศและน้ำเกิดเป็นเหล็กซัลเฟตและกรดกำมะถันปะปนอยู่ในดิน  ซึ่งกรดกำมะถันนี้  คือสาเหตุที่ทำให้เกิดดินเปรี้ยวจัด

                            ดินอินทรีย์หรือดินพรุ   เกิดจากการทับถมของซากพืชต่าง ๆ  เน่าเปื่อยผุพังอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดทั้งปี  ซากพืชเหล่านี้เกิดการสลายตัวให้กรดอินทรีย์ออกมาอย่างต่อเนื่องสะสมอยู่ในดิน  ดินพรุนี้มีความเป็นกรดน้อยกว่าดินเปรี้ยวจัด

                           ดินดรดหรือดินกรดธรรมดา  เป็นดินที่เก่าแก่มีอายุมาก  พบได้โดยทั่วไป  ในพื้นที่ที่ถูกใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  อินทรีย์วัตถุถูกชะล้างไปมาก

ที่มา:  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.เอกสารสำหรับผู้รับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: