ภาระงานหน่วยที่ 1

ชิ้นงานที่ 1     แผนภาพพัฒนาการของแบบจำลองอะตอม

ชิ้นงานที่  2   ผังมโนทัศน์เรื่อง สัญลักษณ์ธาตุ  ไอโซโทป  มวลอะตอม  และน้ำหนักอะตอม

ชิ้นงานที่  3  แบบบันทึกผลการทำกิจกรรม  ตาราง  การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน  20  ธาตุแรก

ช้นงานที่  4  แผนภาพการเกิดไอออน

ชิ้นงานที่  5   ใบงานเรื่อง  ธาตุต่าง ๆ  ที่พบในปัจจุบัน  พัฒนาการของตารางธาตุและตารางธาตุในปัจจุบัน

ชิ้นงานที่  6   ผังมโนทัศน์เรื่อง สมบัติของธาตุหมู่ 1A

ช้นงานที่  7  ผังมโนทัศน์สมบัติของธาตุ หมู่ 2A

ชิ้นงานที่  8  บันทึกการเรียนรู้หลังเรียน  เรื่องสมบัติของธาตุไฮโดรเจน

ชิ้นงานที่  9  บันทึกการเรียนรู้หลังเรียน  เรื่อง  สมบัติของธาตุหมู่  5A  6A  7A  8A  

ช้นงานที่  10  บันทีกการเรียนรู้หลังเรียน  เรื่อง สมบัติของธาตุทรานซิชัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: