ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชิ้นงานที่ 1   สมุดเล่มเล็ก  สถานะของสาร

ชิ้นงานที่ 2   ผังมโนทัศน์ สถานะและการเปลี่ยนแปลงของสาร

ชิ้นงานที่  3  แผนภาพความคิด  พันธะเคมี

ชิ้นงานที่ 4  ผังมโนทัศน์  พันธะโลหะและสมบัติของพันธะโลหะ

ชิ้นงานที่  5  เรียงความ เรื่อง  พันธะเคมีในชีวิตประจำวัน

ชิ้นงานที่  6  ใบงานที่  7 เรื่องพันธะเคมีในสารประกอบใกล้ตัว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: