ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ชิ้นงานที่  1  ผังมโนทัศน์เรื่อง  ความหมาย  ประเภท  และสมบัติของพอลิเมอร์

ชิ้นงานที่  2   ผังกราฟฟิกรูปตัวที  เรื่อง  การเกิดพอลิเมอร์และปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์

ชิ้นงานที่  3  ผังมโนทัศน์เรื่อง  ความหมาย  ประเภทของพลาสติก  และความแตกต่างของพลาสติกแต่ละประเภท

ชิ้นงานที่  4  บันทึกการเรียนรุ้หลังเรียน เรื่อง  พอลิเมอร์รอบตัวเรา

ชิ้นงานที่  5  บันทึกการเรียนรู้หลังเรียน เรื่อง  สมบัติบางประการของพอลิเมอร์

ชิ้นงานที่  6  ผังมโนทัศน์เรื่อง  สมบัติและการใช้งานของพลาสติกที่ทำด้วยพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ 

ชิ้นงานที่  7  บอร์ดเรื่อง  สมบัติและการใช้งานของพลาสติกที่ทำด้วยพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ 

ชิ้นงานที่  8   ผังมโนทัศน์เรื่อง  อิลาสโตเมอร์และเส้นใยสังเคราะห์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: